VULKAN 20L – Dezinfectant lichid de suprafaţă (Foarte eficient in combaterea pestei porcine africane)

Comandă acest produs

Dezinfectant lichid de suprafaţă (echipamente, dezinfectoare pentru încălţăminte, roţi) pentru utilizare profesională în industria alimentară, de preparare a furajelor şi în unităţi (ferme) zootehnice.

Brosura Vulkan pdf

INDICATII

 

Dezinfectant lichid de suprafaţă

Produsul este eficient împotriva bacteriilor, fungilor şi viruşilor. VULKAN este indicat pentru toate speciile de animale de fermă: porcine, păsări, rumegătoare, ovine şi caprine.

Produs foarte eficient in combaterea Pestei Porcine Africane (PPA)

Conform testului EN14675 din 01.10.2015.

 

COMPOZIŢIE

– Compuşi cuaternari de amoniu, Clorură de Benzyl-C12-16-Alchildimetil                      238,0 g / L (23,30% w/w)

(CAS No.68424-85-1, Nr.CE 270-325-2)

– Glutaral (glutaraldehidă)                                                                                           151,5 g/ L (14,90% w/w)

(CAS No.111-30-8 CE No.203-856-5)

– Clorură de Didecil Dimetil Amoniu                                                                              24,5 g / L (2,4% w/w)

(CAS No.7173-51-5 CE No.230-525-2)

Alţi componenţi:

– Acid citric

– Terpinolene

– Dipentene

 

INDICAŢII DE FOLOSIRE

Dezinfectant de suprafaţă (echipamente, dezinfectoare pentru încălţăminte, roţi) pentru utilizare profesională în industria alimentară, de preparare a furajelor şi în unităţi (ferme) zootehnice.

(TP.3) Utilizare pentru igiena veterinară, în zonele în care sunt adăpostite, ţinute sau transportate animalele (toate speciile de interes economic).

(TP.4) Utilizare pentru dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, în dezinfectoarele din punctele de acces pentru oameni sau autovehicule.

– Efect bactericid (SR EN 1276 :2010 Antiseptice şi dezinfectante chimice – domeniul agroalimentar, industrial)

 • Concentraţie:0,2%
 • Timp de contact : 5 min. ± 10 s
 • Temperatura : 20oC ± 1oC, în condiţii de murdărie.

– Efect bactericid (SR EN 1656 :2010 Antiseptice şi dezinfectante chimice – domeniul veterinar)

 • Concentraţie : 0,3%
 • Timp de contact : 30 min.
 • Temperatura : 10oC ± 1oC, în condiţii de murdărie.

– Efect virucid (SR EN 14675 Antiseptice ţi dezinfectante chimice – domeniul veterinar)

 • Concentraţie : 0,8%
 • Timp de contact : 30 min.
 • Temperatura : 10oC ± 1oC, în condiţii de murdărie.

– Efect fungicid (SR EN 1657 :2006 Antiseptice şi dezinfectante chimice – domeniul veterinar)

 • Concentraţie : 0,5% până la 2,0% (efect fungicid total, inclusiv asupra formelor sporulate), în funcţie de gradul de murdărie.
 • Timp de contact : 30 min.
 • Temperatura : 10oC ± 0,6oC, în condiţii de murdărie.

 

DOZARE şi MOD DE UTILIZARE

Dozajul depinde de afecţiunea urmărită sau de situaţie (dezinfector pentru încălţăminte, administrare prin pulverizare etc.) şi nu de specie.

 1.  Dezinfecţia primară: pulverizare (sprayere) sau înmuiere

 • Dezinfecţie de rutină (0,3%): 1 L Vulkan se diluează în 332 L apă (1:333) (cu excepţia Mycoplasma hyopneumoniae şi boala de Gumboro);
 •  Dezinfecţie în caz de probleme sanitare (0,8%): 1 L Vulkan se diluează în 124 L apă (1:125);
 •  Dezinfecţie în caz de epidemii (1,0%): 1 L Vulkan se diluează în 99 L apă (1:100).

 

Pulverizare (sprayere)

Soluţia se pulverizează într-o rată de lucru de 200 până la 300 ml per m2 (la limita apariţiei aburilor).

Se lasă pentru contact cu suprafaţa timp de minimum 30 minute (cu excepţia Pestei Porcine Africane: 1 oră). Nu se clăteşte.

 

Exemplu de dozare

Pentru 1000 m2 suprafaţă de dezinfectat
Situaţie Apă, în litri (0,3 L/m2) VULKAN, în litri
Rutină 300 0,9
Probleme 2,4
Epidemii 3

 

Înmuiere

Echipamentul (ustensile, obiecte de dimensiuni mici) se scufundă în soluție în funcție de doza menționată mai sus. Se menţine în soluție timp de 30 minute minim (cu excepția Pestei Porcine Africane: 1 oră). Nu se clăteşte.

Vulkan este un produs sub formă de spumă care poate fi aplicat (şi) cu un generator de spumă.

 

 1. Dezinfecţia secundară: termonebulizare sau nebulizare obişnuită (la rece)

O a doua dezinfecție trebuie să fie efectuată cu 48 – 72 ore înainte de introducerea unui nou grup de animale în hală.

 

Doza de utilizare:

 • Termonebulizare: se folosesc 1,25 ml Vulkan pentru a dezinfecta 1m3 sau 4.4 litri pentru 1000 m² suprafaţă clădire, ce corespunde la aproximativ 3500 m3.

 

 • Nebulizare (la rece): se folosesc 1,25 ml de Vulkan pentru a trata 1 m3 sau 0,44 litri pentru o suprafaţă de clădire de 100 m2 care corespunde pentru aproximativ 350 m3.

Se recomandă o umiditate relativă de 80% și o temperatură de 10oC minim. Halele trebuie să fie închise, fără prezenţa animalelor sau oamenilor. În timpul aplicării produsului este obligatorie purtarea de mască de protecţie.

 

Timp de contact:

Se lasă produsul să acţioneze timp de cel puțin 4 ore și apoi se deschide hala (clădirea), cu două ore înainte de introducerea animalelor.

 

 1. Dezinfecţia încălţămintei şi a roţilor

Se foloseşte o soluţie de Vulkan 1% (1:100). Soluţia se schimbă de 1 – 2 ori / săptămână în funcţie de nivelul de încărcare cu material organic. Înainte de fiecare intrare în clădire se plasează la intrarea prin filtru (dezinfector), fiind necesară protejarea soluţiei din dezinfector de ploaie.

 

CONTRAINDICAŢII, RESTRICŢII

Strict pentru utilizare veterinară. (Dir.98/8/EC : Group 1, Tip 03 – produse biocide pentru igiena veterinară, Tip 04 – produse pentru dezinfecţia zonelor de alimente sau furaj). Nu se va folosi în domeniul casnic (gospodării, colectivităţi de oameni).

CategoriI de utilizare : utilizare profesională, de către personal autorizat.

 

AVERTIZĂRI

Simboluri:  GHS07         GHS05        GHS09        GHS08

 

– Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. (H410).

 

 

Frază de precauție – Eliminare:                             

P501                             Aruncaţi conţinutul/recipientul in conformitate cu reglementarile nationale.

 

PRECAUŢII GENERALE:

Utilizaţi produsele biocide cu atenţie.

Înainte de utilizare citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire, fişa tehnică de securitate şi eticheta.

Spălaţi echipamentul de aplicare după fiecare utilizare.

Suprafeţele tratate ce conţin depuneri de natură proteică se pot îngălbeni.

Stropirea accidentală cu produsul pur (concentrat) poate avea efect coroziv asupra unor materiale.

 

 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

 • Generale

Ca regulă generală, în caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, se va chema întotdeauna un medic. Nu va fi indusă NICIODATĂ înghițirea la o persoană inconștientă.

 • În caz de inhalare

În caz de inhalare masivă persoana expusă va fi scoasă la aer curat. Persoana va fi menţinută la căldură și în poziție de repaus. În cazul inhalării de particule pulverizate, se va solicita imediat asistență medicală, arătând ambalajul sau eticheta.

 • În caz de stropire sau contact cu ochii

Se va spăla în profunzime cu apă curată, cu jet slab timp de 15 minute, ținând pleoapele deschise. Indiferent de starea inițială, pacientul va fi trimis la un oftalmolog și i se va arăta acestuia eticheta.

 • În caz de stropire sau contact cu pielea

Va fi îndepărtată îmbrăcămintea contaminată și se va spăla energic cu apă şi săpun sau un agent de curățare recunoscut. Orice articol de îmbrăcăminte murdar sau stropit va fi îndepărtat imediat. Se va avea grijă să nu rămână produs între piele

și îmbrăcăminte, ceasuri, încălțăminte etc. În cazul apariției unei reacții alergice se va solicita asistență medicală. Dacă zona contaminată este mare și/sau există leziuni ale pielii, trebuie consultat un medic sau pacientul trebuie transferat la spital.

 • În caz de înghiţire

Nu se administrează nimic pe cale orală pacientului. Dacă produsul este înghițit în mod accidental, se va chema un medic pentru a stabili dacă este necesară ținerea sub observație și asistență medicală spitalicească. Medicului i se va prezenta eticheta.

 • Este necesară / recomandabilă asistenţa medicală calificată:

După caz se va solicita consult medical, arătând eticheta.

 

AMBALAJELE GOALE ŞI DEŞEURILE/REZIDUURILE

– Nu se deversează în canale de scurgere sau căi navigabile.

– Gestionarea deșeurilor trebuie efectuată fără a pune în pericol sănătatea umană, fără a pune în pericol mediul și

în particular, fără a aduce riscuri apei, aerului, solului, plantelor sau animalelor.

 • Deșeuri

Deşeurile/reziduurile se reciclează şi/sau elimină în conformitate cu legislația actuală, preferabil prin intermediul unei societăți de colectare specializate. Se va evita contaminarea solului sau a apei cu deșeuri, acestea nu se elimină în mediul înconjurător.

 • Ambalaje murdare

Recipentele vor fi golite complet, pastrând eticheta ataşată. Recipientele goale vor fi transmise către o unitate specializată şi certificată de eliminare a deșeurilor.

 

DEPOZITARE

– A se păstra numai în ambalajul original, bine închis.

– A se păstra în zone uscate.

– A se ţine la distanță de alimente și băutură, inclusiv cele pentru animale.

– Podeaua trebuie să fie impermeabilă și să formeze un bazin de colectare astfel încât, în cazul unei vărsări

accidentale, lichidul să nu se poată răspândi mai departe de această zonă.

– A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri accesibile acestora.

Valabilitate: 3 ani, păstrat în ambalajul original.

 

Compania nu acceptă asumarea de obligaţii în privinţa oricăror prejudicii sau a oricăror efecte

nocive directe ori indirecte ce pot rezulta din transportul, păstrarea şi depozitarea, modul de folosire sau utilizarea metodei de aplicare pentru acest produs.

 

PREZENTARE

Bidoane din material plastic (polietilenă) x 20 L

PRODUCĂTOR

QALIAN, Franţa

 

IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR EU ÎN ROMĂNIA

SC PHYLAXIA PHARMAROM SRL

Calea Moineşti nr. 34, 600281

Bacău, jud. Bacău

Tel / Fax: + 40 (0) 234 520 552

phylaxia.romania@gmail.com

 

 

Comanda acest produs

  Numele dvs.

  Adresa de email

  Nume firma

  Telefon

  Alte informatii

  Prin utilizarea acestui formular sunteti de acord cu stocarea si manipularea datelor dvs. pe acest site web.