MAGGOTS GR Larvicid 5 kg – Ciromazină 2%

Comandă acest produs

Insecticid – Larvicid utilizat pentru combaterea larvelor de muşte în adăposturile de animale. Conţine un component cu potenţial de întrerupere a creşterii şi dezvoltării tuturor speciilor de muşte.

 

COMPOZIŢIE:

– Ciromazină               2,00% (w/w)

(CAS No: 66215-27-8, EINECS No: 266-257-8)

TIP: Granule hidrosolubile de culoare albă, fără miros specific.

UTILIZARE:  Insecticid – Larvicid utilizat pentru combaterea larvelor de muşte în adăposturile de animale. Conţine un component cu potenţial de întrerupere a creşterii şi dezvoltării tuturor speciilor de muşte.

INDICAŢII, METODA DE APLICARE:

 • Adăposturi de bovine

– În profunzimea aşternutului: se tratează marginile şi în zona din jurul jgheaburilor de furajare sau adăpătorilor şi în locurile unde se acumulează bălegarul. În ţarcurile de viţei aflate în exterior, se tratează întreaga suprafaţă a acestora. MAGGOTS GR se aplică prin pulverizare/stropire timp de aproximativ 3 zile după îndepărtarea gunoiului şi se repetă tratamentul după fiecare îndepărtare sau atunci când sunt găsite larve de muşte.

– Pardosea simplă: se tratează întreaga pardosea imediat după curăţarea gunoiului de grajd, repetând tratamentul după fiecare curăţare sau când sunt găsite larve de muşte.

 • Adăposturi de porcine

– În sistemul totul-plin, totul-gol: MAGGOTS GR/ Ciromazină se aplică preferabil prin împrăştiere imediat după curăţare sau înainte de populare.

– Pardosea simplă: se tratează întreaga pardosea imediat după curăţarea gunoiului de grajd, repetând tratamentul după fiecare curăţare sau când sunt găsite larve de muşte.

– În profunzimea aşternutului: MAGGOTS GR/Ciromazină se aplică prin pulverizare/stropire timp de aproximativ 3 zile după îndepărtarea gunoiului şi se repetă tratamentul după fiecare îndepărtare sau atunci când sunt găsite larve de muşte. Se tratează întreaga suprafaţă unde a staţionat gunoiul precum şi punctele umede din jurul hrănitorilor sau adăpătorilor.

 • Adăposturi de păsări

MAGGOTS GR se aplică prin pulverizare sau stropire pe întreaga suprafaţă unde au staţionat dejecţiile, timp de aproximativ 1 săptămână după îndepărtarea acestuia. Tratamentul se repetă după fiecare îndepărtare sau atunci când sunt găsite larve de muşte.

 • Alte tipuri de adăposturi/unităţi

MAGGOTS GR poate fi utilizat în aceeaşi manieră şi în adăposturi de oi şi capre, în ferme de iepuri, grădini zoologice, ferme de nurci şi vulpi.

– Aplicare prin împrăştiere: MAGGOTS GR se aplică direct şi regulat în zonele de înmulţire a muştelor. Împrăştierea pulberii ca atare se utilizează doar în cazul dejecţiilor umede sau lichide.

– Aplicare prin pulverizare: cantitatea recomandată de MAGGOTS GR se amestecă cu volumul corespunzător de apă. Se aplică pe zonele de înmulţire a muştelor cu un pulverizator (vermorel) sau cu un echipament de pulverizare automată.

– Aplicare prin stropire: cantitatea recomandată de MAGGOTS GR se amestecă cu volumul corespunzător de apă. Se aplică pe zonele de înmulţire a muştelor cu ajutorul unui recipient corespunzător.

Important ! MAGGOTS GR este destinat aplicării doar în zonele de înmulţire a muştelor. Nu este destinat aplicării pe locurile de odihnă ale muştelor (pereţi, tavan etc.), produsul neavând niciun efect asupra muştelor adulte.

Interval de aplicare a atratamentului

Intervalul recomandat de aplicare a tratamentului depinde de sistemul de management şi de sistemul de adăpost, precum şi de condiţiile climatice. Poate varia de la 2-3 săptămâni până la câteva luni. Animalele pot fi prezente în timpul aplicării. De regulă, este suficient un interval de 6 săptămâni.

PRECAUŢII :

● Înainte de utilizare se vor colecta ouăle şi se va îndepărta furajul, apa şi laptele ce pot fi expuse ● Se va utiliza doar conform celor menţionate în etichetă ●Nu se aplică direct pe animale şi păsări ● Nu vor fi contaminate alimente, tacâmuri şi ustensile folosite la alimentaţie sau suprafeţe ce vin în contact cu hrana ● Periculos pentru albine ● În timpul aplicării tratamentului, vor fi îndepărtate toate persoanele neimplicate în acţiune ● Înainte de aplicare vor

fi acoperite orice rezervor sau tanc de depozitare ● Pentru mediu: ● Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic ● Evitaţi dispersia în mediu, în apele de suprafaţă sau canale colectoare ●

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

● Inhalare:Asiguraţi o sursă de aer proaspăt pentru respirat ● Contact cu pielea: Spălaţi pielea imediat cu apă şi săpun din abundenţă ● Contact cu ochii: Spălaţi ochii imediat cu apă din abundenţă ● Înghiţire: Solicitaţi consult medical (arătaţi eticheta, dacă este posibil) ●

CONDIŢII DE ELIMINARE FINALĂ:

Eliminare resturi şi reziduuri: Evitaţi răspândirea în mediu ● Eliminarea se va face în conformitate cu reglementările naţionale (Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor) ● Acest material şi/sau ambalajul său vor fi eliminate prin puncte speciale de colectare/eliminare reziduuri periculoase. Eliminarea recipientelor: Eliminarea trebuie facută în confirmitate cu reglementările naţionale (incinerare în unităţi specializate). (HG 621/2005 privind ambalajele si deseurile de ambalaje; conform HG 856/2002 – cod deseu 18 02 08).

CONDIŢII DE PĂSTRARE, DEPOZITARE:

Se va păstra la distanţă de alimente, băuturi sau furaje pentru animale ● Se va păstra în ambalajul original, bine închis, sigilat ● Când nu se utilizează, ambalajul va fi păstrat bine închis ● Evitaţi dispersia în mediu, în apele de suprafaţă sau canale colectoare ● A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri accesibile acestora ● În mod obişnuit sunt necesare măsuri de ventilaţie a întregii incinte, precum şi măsuri de evacuare a aerului viciat (dacă este cazul).

VALABILITATE : 5 ani

A SE CITI PROSPECTUL ÎNAINTE DE UTILIZARE !

 

PRODUCATOR

BELGAGRI S.A.

1, Rue des Tuilers B-4480, Engis, BELGIA

 

Unic Importator:

Phylaxia Pharma Rom srl.

Adresa: Bacau, str. Calea Moinesti nr. 34, 600281,  tel/fax:0234.520552

e-mail: phylaxia.romania@gmail.com

 

 

Comanda acest produs

  Numele dvs.

  Adresa de email

  Nume firma

  Telefon

  Alte informatii

  Prin utilizarea acestui formular sunteti de acord cu stocarea si manipularea datelor dvs. pe acest site web.