TRIPURICIDE 20L – (Concentrat lichid) dezinfectant de suprafaţă

Comandă acest produs

(Concentrat lichid) dezinfectant de suprafaţă (echipamente, dezinfectoare pentru încălţăminte, dezinfectoare rutiere pentru roţile autovehiculelor), pentru utilizare profesională în igiena veterinară, în unităţi (ferme) de creştere a animalelor.

 

INDICATII

(Concentrat lichid) dezinfectant de suprafaţă. Produsul este eficient împotriva bacteriilor, fungilor, viruşilor, nematodelor şi coccidiilor (oochiştilor). Este recomandat la toate speciile de animale de fermă: porcine, păsări, rumegătoare, ovine şi caprine. Dozajul utilizat este dependent de situaţia patologică întâlnită sau de metoda de utilizare (dezinfectoare de încălţăminte, sprayere etc.) şi nu de specia animală.

 

COMPOZIŢIE

Concentrat hidrosolubil lichid:

 • ParaChloro Meta Cresol (Chloro-4-methyl-3-phenol)                  100 g / L

(CAS No.59-50-7, EC No. 200-431-6)

 • Chloropene (2-Benzyl-4-chlorophenol)                                       50 g / L

(CAS No. 120-32-1, Ec.No. 204-385-8)

 

Alţi componenţi

– Propan-2-Ol (CAS No. 67-63-0/ Nr. EINECS: 200-661-7/ Nr. INDEX: 603-117-00-0)

– Dodecylbenzensulfonate de sodiu (CAS No. 25155-30-0)

– Alcools EN C10-C16 Ethoxyles(CAS No. 68002-97-1)

 

INDICAŢII DE FOLOSIRE

Dezinfectant de suprafaţă (echipamente, dezinfectoare pentru încălţăminte, roţi) pentru utilizare profesională în igiena veterinară, în unităţi (ferme) de creştere a animalelor.

TP 03: Utilizare pentru igiena veterinară, în zonele în care sunt adăpostite, ţinute sau transportate animalele.

– dezinfecţia suprafeţelor (pereţi, pardoseli) din halele de creştere a animalelor ;

– dezinfecţia ustensilelor şi a echipamentelor utilizate în ferme ;

– dezinfecţia încălţămintei (dezinfectoare, covoraşe etc. plasate la intrările în halele de crestere a animalelor, filtre etc.) ;

– dezinfecţia roţilor vehiculelor (bazine dezinfectoare speciale la intrarea în unităţile de creştere a animalelor) ;

EFICACITATE

Igiena veterinară

– Efect bactericid : concentraţie de 0,5%, timp de contact de 30 min.

– Efect oochisticid : concentratie de 3,0%, timp de contact de 18 ore.

– Efect nematodocid : concentratie de 0,2 – 0,4%, timp de contact de 24 ore

– Efect levuricid (Candida albicans): concentraţie de 0,5%, timp de contact de 30 min.

– Efect virucid : concentraţie de min. 0,4% şi max. 0,8%, timp de contact de 30 min.

– Efect fungicid : concentraţie de min. 0,2% si max. 0,5%, timp de contact de 30 min.

– SR EN 1656 :2000 Efect bactericid

Antiseptice şi dezinfectante chimice – domeniul veterinar.

 • Concentraţie : 0,5%
 • Timp de contact : 30 min.
 • Temperatura : 10oC ± 1oC, în condiţii de murdărie relativă.

– Efect oochisticid (forme nesporulate de Eimeria tenella, Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria brunetti, Eimeria praecox, Eimeria mitis, Cryptosporidium parvum).

 • Concentraţie : 3,0 %
 • Timp de contact : 18 ore.
 • Temperatura : 20oC (temperatura ambiantă), în condiţii experimentale.

– Efect nematodocid (forme adulte de Cephalobus parvu, Ditylenchus myceliophagus).

 • Concentraţie : 0,2 – 0,4 %
 • Timp de contact : 24 ore. în condiţii de murdărie relativă.
 • Temperatura : 20oC (temperatura ambiantă), în condiţii experimentale.

– SR EN 1657 :2006 Efect levuricid – Antiseptice şi dezinfectante chimice – domeniul veterinar.

 • Concentraţie : 0,5% (Candida albicans)
 • Timp de contact : 30 min ± 10 sec.
 • Temperatura : 10oC ± 1,0oC, în condiţii de murdărie redusă.

– Efect virucid – Antiseptice şi dezinfectante chimice – domeniul veterinar.

 • Concentraţie : 0,4% – 0,8% (virusul bolii de Newcastle)
 • Timp de contact : 30 min.
 • Temperatura : 10oC ± 1oC, în condiţii de murdărie relativa.

– SR EN 1657 :2006 Efect fungicid – Antiseptice şi dezinfectante chimice – domeniul veterinar.

 •  Concentraţie : 0,2% (Aspergillus fumigatus) – 0,5% (Candida albicans)
 •  Timp de contact : 30 min ± 10 sec.
 •  Temperatura : 10oC ± 1,0oC, în condiţii de murdărie.

 

INTERVAL DE UTILIZARE

 • Dezinfecţia suprafeţelor (pereţi, pardoseli)

– între populări, cu 48 – 72 de ore înainte de introducerea unui nou grup de animale ;

 • Dezinfectia echipamentelor, ustensilelor, recipientelor utilizate în fermele de creştere a animalelor

– dezinfecţie de rutină (imersiune 30 min)

 • Dezinfecţia încălţămintei în dezinfectoare amplasate la intrarea în hale, filtre etc.

– dezinfecţie continuă în scop preventiv ; soluţia se va schimba la cel mult 5 zile în funcţie de încărcătura organică ;

 • Dezinfecţia roţilor în bazine dezinfectoare la intrarea în fermele de creştere a animalelor

– dezinfecţie continuă în scop preventiv ; soluţia se va schimba la cel mult 5 zile, în funcţie de încărcătura organică ;

 

DOZARE şi MOD DE UTILIZARE

Dezinfectant de suprafaţă (echipamente, dezinfectoare pentru încălţăminte, roţi) pentru utilizare profesională în igiena veterinară :

– în zonele în care sunt adăpostite, ţinute sau transportate animalele.

– pentru dezinfecţia suprafeţelor, echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, în dezinfectoarele din punctele de acces pentru oameni sau vehicule (intrarea generală in ferme, intrări in hale, filtre).

Tripuricide se utilizează în mod regulat între perioadele de depopulare.

Nu se utilizează pe suprafeţe ce vin în contact cu alimente.

Prevenirea Coccidiozei şi a Criptosporidiozei într-o concentraţie de lucru de 3% (1 : 33)

Prevenirea Nematodozelor într-o concentraţie de lucru de 1% (1 : 100)

 

Dezinfecţia suprafeţelor prin sprayere/pulverizare:

 • Se prepară o soluţie de Tripuricide în apă:

– 3% : 3 L la 100 L apă pentru prevenirea coccidiozei şi a criptosporidiozei

– 1% : 1 L la 100 L apă pentru prevenirea nematodozelor

 • Soluţia preparată se pulverizează la presiune scăzută, pe suprafaţa curăţată într-o doză de lucru 300 până la 500 ml per m2. Întreaga suprafaţă se pulverizează până la o înălţime a pereţilor de 1,2 m.
 • Produsul (soluţia) se lasă să acţioneze pe suprafaţa vizată un timp de contact dependent de eficacitatea dorită.
 • Termonebulizare : doza de lucru este de 300 ml solutie/ m3.

 

Exemplu de dozare:

 

Pentru 100 m2 suprafaţă de dezinfectat
Apă, în litri (0,3 până la 0,5 L/m2) Tripuricide, în litri
Coccidioza si Criptosporidioza 50 1,5
Nematodoze 30 0,3

 

Dezinfecţie prin înmuiere/imersiune

Se prepară o soluţie de Tripuricide în apă în concentraţie de 0,5% (1:200).

Echipamentele, ustensilele etc. curăţate în prealabil se scufundă în soluţie şi se menţin minimum 30 de minute.

 

Dezinfectoare pentru încălţăminte şi dezinfectoare rutiere (pentru roţile autovehiculelor)

Se foloseşte o soluţie de Tripuricide în apa în concentraţie de 1% (1:100). (ex. 50 ml soluţie Tripuricide în 5 L apă).

Soluţia se schimbă la fiecare 5 zile.

Soluţia cu încărcătură de material organic se înlocuieşte imediat.

Dezinfectoarele de încălţăminte se plasează la intrările în hale, filtre, la adăpost de ploaie.

 

Dezinfecţie prin sprayere/pulverizare

Se utilizează o soluţie de Tripuricide în apă în concentraţie de 1% (1:100), în funcţie de statusul de sănătate al efectivului de animale.

Timp de contact: produsul se lasă pe suprafaţa sprayată timp de minimum 30 de minute.

După utilizare, instalaţia folosită la aplicare se spală cu apă curată. A nu se folosi / aplica pe suprafeţe ce vin în contact cu produse alimentare.

 

 

CONTRAINDICAŢII, RESTRICŢII, AVERTIZĂRI

Strict pentru utilizare veterinară. (Dir.98/8/EC : Group 1, Tip 03 – produse biocide pentru igiena veterinară. Nu se va folosi în alte domenii sau în mediul casnic (gospodării, colectivităţi de oameni).

Categoria de utilizare : utilizare profesională, de către personal autorizat.

 

– Clasificare:

 • Iritant
 • Periculos pentru mediul înconjurător

 

Pentru om / sănătate

– Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea.

– Inflamabil.

– Risc de leziuni oculare grav.

– Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

 

Pentru mediu

– Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic .

 

PRECAUŢII

– A nu se inspira vaporii .

– În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul.

– Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru ochi/faţă .

– În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (dacă este posibil, i se va arăta eticheta)

– A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate .

– Acest produs şi ambalajul (recipientul) său se vor depozita ca un deşeu periculos .

– A se utiliza un ambalajul (recipientul) corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului

înconjurător .

– A nu se lăsa la îndemâna copiilor .

– A se păstra departe de hrană, băuturi şi hrană pentru animale .

 

PRECAUŢII GENERALE:

– Utilizaţi produsele biocide cu atenţie.

– Înainte de utilizare citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire, fişa tehnică de securitate şi eticheta.

– Spălaţi echipamentul de aplicare după fiecare utilizare.

– Suprafeţele tratate ce conţin depuneri de natură proteică se pot îngălbeni.

– Stropirea accidentală cu produsul pur (concentrat) poate avea efect coroziv asupra unor materiale.

– Datorită solvenţilor organici conţinuţi în amestec, va fi evitată orice sursă de aprindere iar zona va fi bine ventilată.

– Curățați preferabil cu un detergent, nu utilizați solvenți.

– Produs inflamabil, evitati acumularea de vapori.

REACTII si SIMPTOME ADVERSE

 • După înghiţire

Posibile efecte nocive cu simptome de uşoară intoxicare. Greaţă, dureri de cap, stare de iritabilitate, oboseală.

 • După inhalare

Vaporii pot cauza somnolenţă şi ameţeli, pierderea refelexelor, lipsa coordonării.

 • După contactul cu pielea

Poate cauza o reacție alergică la contactul cu pielea.

 • După contactul cu ochii

Poate avea efecte ireversibile asupra ochilor, precum leziuni tisulare ale ochilor, sau degradarea fizică gravă a vederii. Leziunile oculare grave sunt caracterizate prin distrugerea corneei, opacitate persistentă a corneei și iritarea irisului.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

 • Generale

Ca regulă generală, în caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, chemați întotdeauna un medic. Nu induceți NICIODATĂ înghițirea la o persoană inconștientă.

 • În caz de inhalare

În caz de inhalare masivă scoateți persoana expusă la aer curat.

Mențineți persoana la căldură și în poziție de repaus.

 • În caz de stropire sau contact cu ochii

Spălați în profunzime cu apă curată, cu jet slab timp de 15 minute, ținând pleoapele deschise. Indiferent de starea inițială, trimiteți pacientul la un oftalmolog și arătați-i acestuia eticheta.

 • În caz de stropire sau contact cu pielea

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați energic cu apă şi săpun sau un agent de curățare recunoscut. Aveți grijă să nu rămână produs între piele și îmbrăcăminte, ceasuri, încălțăminte etc. În cazul apariției unei

reacții alergice solicitați asistență medicală. Dacă zona contaminată este mare și/sau există leziuni ale pielii, trebuie consultat un medic sau pacientul trebuie transferat la spital.

 • În caz de înghiţire

Nu administrați nimic pe cale orală pacientului.

Mențineți persoana expusă în repaus. Nu induceţi voma.

Solicitaţi imediat asistenţă medicală arătând eticheta.

 • Este necesară / recomandabilă asistenţa medicală calificată:

După caz se va solicita consult medical, arătând eticheta.

 

AMBALAJELE GOALE ŞI SURPLUSUL DE PRODUS

Deşeuri provenite din reziduuri de produse neutilizate:

 • Nu deversaţi în sisteme de canalizare sau căi de apă.
 • Gestionarea deșeurilor trebuie efectuată fără a pune în pericol sănătatea umană, fără a pune în pericol mediul și, în particular fără a aduce riscuri apei, aerului, solului, plantelor sau animalelor.
 • Reciclați sau eliminați deșeurile în conformitate cu legislația actuală, preferabil prin intermediul unei societăți de colectare specializate.
 • Nu contaminați solul sau apa cu deșeuri, nu eliminați deșeurile în mediul înconjurător.

 

Ambalajele contaminate

 • Goliți recipientul complet. Păstrați eticheta pe recipient.
 • Recipientele goale vor fi transmise către o unitate specializată şi certificată de eliminare a deșeurilor

 

Eliminare

– Eliminarea deşeurilor de produs se face conform Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor

– Eliminarea ambalajelor se face conform HG 621/2005 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje.

– Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de amestec și/sau recipientul acestuia trebuie determinată în conformitate cu Directiva 2008/98/CE.

– Codul de deşeu conform HG 856/2002, Decizia 2001/573/CE, Directiva 2006/12/CEE, Directiva 94/31/CEE privind deşeurile de materiale periculoase:

16 05 08 / substanțe chimice organice scoase din uz constând din sau care conțin substanțe periculoase.

 

CONDIŢII DE PĂSTRARE

 • Nu lăsați la îndemâna copiilor.
 • Țineți la distanță de alimente și băutură, inclusiv cele pentru animale.
 • Podeaua trebuie să fie impermeabilă și să formeze un bazin de colectare astfel încât, în cazul unei vărsări accidentale, lichidul să nu se poată răspândi mai departe de această zonă.
 • Evitaţi acumulările de încărcături electrostatice.
 • Păstrați numai în recipientul original.
 • Păstraţi numai în ambalajul bine închis, în locuri uscate, bine ventilate.
 • Păstraţi la distanţă de orice sursă de aprindere. Nu fumaţi.

 

Valabilitate: 3 ani, păstrat în ambalajul original.

 

PREZENTARE

– Bidon din material plastic (polietilenă)  x 20 L

După caz şi în funcţie de posibilităţi, fiecare unitate de ambalaj este asigurată pentru transport într-o cutie de carton.

 

PRODUCĂTOR

QALIAN

Franţa

 

IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR EU ÎN ROMÂNIA

SC PHYLAXIA PHARMAROM SRL

Calea Moineşti nr. 34, 600281

Bacău, jud. Bacău

Tel / Fax: + 40 (0) 234 520 552

phylaxia.romania@gmail.com

 

 

Comanda acest produs

  Numele dvs.

  Adresa de email

  Nume firma

  Telefon

  Alte informatii

  Prin utilizarea acestui formular sunteti de acord cu stocarea si manipularea datelor dvs. pe acest site web.