FENIMED 10% Liquid 5L – Florfenicol

Comandă acest produs

Antibioticele din familia cloramfenicolului sunt inhibitori non-competitivi ai enzimelor ribozomale, fapt ce îi face capabili de o prelungire substanţială a duratei de acţiune a unor medicamente co-administrate

DECLARAREA SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR SUBSTANŢE   

1 ml  conţine 100 mg

florfenicol

 

FORMĂ FARMACEUTICĂ

Soluţie orală pentru porci şi păsări.

 

DIMENSIUNE AMBALAJULUI:  5 Litri.

SPECII ŢINTĂ: Porci şi păsări.

 

INDICAŢII

La porci se recomandă în tratamentul bolilor respiratorii produse de Actinobacillus pleuropneumoniae, Salmonella choleraesuis, Pasteurella spp., Steptococus suis.

 

La păsări se recomandă în tratamentul chlamidiozei, micoplasmozelor, CRD, entritelor necrotice, colibacilozelor, pasteurelozelor, infecţiilor ce sunt cauzate de microorganisme sensibile la florfenicol : Chlamydia spp, E coli, Pasteurella spp., Mycoplasma spp.

 

MOD ŞI CALE DE ADMINISTRARE

Se administreaza pe cale orală, în apa de băut.

La păsări: dozajul zilnic de florfenicol este de 20 mg/kg greutate vie, timp de 5 zile consecutive

Dozajul aproximativ pentru păsările cu vârsta de până la 4 săptămâni este de 150 ml FENIMED 10% Liquid / 100 litri apă de baut – dar acest dozaj depinde de consumul mediu de apa

Pentru păsările peste 4 săptămâni dozajul va fi de 200 ml FENIMED 10% Liquid / 100 litri apă de baut.

La suine: 10 mg/kg greutate vie/zi timp de 7 zile consecutive.

Dozajul mediu este de 100 ml FENIMED 10% Liquid / 100 litri apă de baut

 

TIMP DE AŞTEPTARE

Suine: carne şi organe: 15 zile

Păsări : carne şi orane : 3 zile

A nu se administra la păsările care produc ouă pentru consum uman.

 

ATENŢIONĂRI SPECIALE, DUPĂ CAZ

Precauţii speciale pentru utilizarea la animale

Nu utilizaţi produsul la alte animale decât cele menţionate ca specii ţintă.

 

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.

A nu se fuma, bea sau mânca în timpul manipulării produsului.

Evitaţi contactul direct cu pielea, ochii şi hainele. În cazul contactului accidental cu ochii clătiţi cu apă timp de 15 minute. În cazul contactului accidental cu pielea spălaţi zona cu apă şi săpun. Îndepăraţi hainele contaminate. În caz de ingestie accidentală solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

 

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Anumalele tratate nu trebuie să fie sacrificate pentru consum uman pe perioada tratamentului.

 

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat

A nu se administra la păsările care produc ouă pentru consum uman.

Efectul produsului asupra preformanţelor reproductive, a gestaţiei şi a lactaţiei nu a fost stabilit.

 

Interacţiuni

Antibioticele din familia cloramfenicolului sunt inhibitori non-competitivi ai enzimelor ribozomale, fapt ce îi face capabili de o prelungire substanţială a duratei de acţiune a unor medicamente co-administrate. Efectele toxice sunt probabile în cazul administrărilor repetate. Asemenea interacţiuni nu prea apar la speciile ţintă deoarece medicamentele care pot interacţiona cum ar fi fenobarbital, fenitoină, codeină, AINS, cumarinice, nu sunt utilizate la suine.

 

Supradozaj

În caz de supradozare pot apărea următoarele manifestări: reducerea consumului de furaj, de apă şi a sporului în greutate.

 

Incompatibilităţi: Nu se cunosc.

 

Reacţii adverse

La suine, pe perioada tratamentului se pot observa următoarele reacţii: eritem/edem peri-anal şi rectal şi /sau cutanat, o reducere tranzitorie a consumului de furaj cu diaree tranzitorie, o uşoară reducere a consumului de apă, fecale de culoare maron închis şi constipaţie.

Aceste reacţii sunt tranzitorii.

Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

 

VALABILITATE

3 ani de la data fabricatiei

Dupa deschidere se va utiliza până la 3 săptamâni.

CONDIŢII SPECIALE DE DEPOZITARE

A se păstra în locuri uscate şi răcoroase, la o temperatură sub 25°C, ferit îngheţ şi de lumina directă

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSELOR NEUTILIZATE SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse medicinale veterinare trebuie eliminate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

MENŢIUNEA “NUMAI PENTRU UZ VETERINAR”ŞI CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND ELIBERAREA ŞI UTILIZARE, DUPĂ CAZ

Numai pentru uz veterinar.

Se eliberează numai pe bază de reţetă veterinară.

 

MENŢIUNEA “A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR”

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

 

NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢEI DE COMERCIALIZARE

FAIR-VET PHARMA LTD. 21 Deák FStr., Monor 2200, Ungaria

 

NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE : 060747

 

PRODUCATOR:

PERNIX PHARMA LTD., 3 Kamilla Str., Zalaegerszeg, 8900, Ungaria

 

UNIC IMPORTATOR:  PHYLAXIA PHARMAROM SRL 

Adresa: Bacau, str. Calea Moinesti nr. 34, 600281,  tel/fax:0234.520552

e-mail: phylaxia.romania@gmail.com

Comanda acest produs

  Numele dvs.

  Adresa de email

  Nume firma

  Telefon

  Alte informatii

  Prin utilizarea acestui formular sunteti de acord cu stocarea si manipularea datelor dvs. pe acest site web.