ALFA MUSCIDE – Azamethiphos 3%

Comandă acest produs

Pulbere insecticidă pentru combaterea muştelor în clădirile din fermele de animale (grajduri de vaci, boxe, hale de porci, baterii de păsări etc.)

 

COMPOZITIE

Azamethiphos 3%

 

 

DOZARE

ALFA MUSCIDE se aplică într-o proporţie de 85 g de produs pentru 10 m2 de suprafaţă.

MOD DE UTILIZARE

SE APLICĂ SUB FORMĂ DE PETE PE SUPRAFEŢELE DE CONCENTRARE ALE MUŞTELOR.

 • Aplicare prin VOPSIRE:

500 g de produs se adaugă la 500 ml de apă călduţă, se amestecă bine până la obţinerea unei paste cu o consistenţă suficient de lichidă pentru a putea fi aplicată cu o pensulă obişnuită pentru vopsit. Această cantitate va fi utilizată prin aplicarea de pete care să acopere aprox. 5 – 10 m2 din suprafaţa totală de tratat. Acolo unde suprafaţa disponibilă este insuficientă sau pe cele cu o slabă decolorare, pasta va fi aplicată pe bucăţi de carton sau scânduri mici şi subţiri din lemn care vor fi agăţate în zona respectivă).

 • Aplicare prin PULVERIZARE:

Se amestecă 250g de produs cu 2 litri de apă călduţă şi soluţia diluată astfel obţinută se aplică prin pulverizarea unor pete în zonele de concentrare ale muştelor.

Note:

 • Nu se aplică pe pereţi lavabili de culoare albă şi nici pe suprafeţe poroase.
 • Nu se aplică pe suprafeţele ce vin în contact cu animalele.

 

CONTRAINDICAŢII şi PRECAUŢII:

 • Poate cauza reacţii alergice ale pielii (H317).
 • A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau în locuri accesibile acestora (P102).
 • Înainte de utilizare va fi citită eticheta (P103).
 • Se va evita inhalarea prafului (P261).
 • Se va evita dispersarea în mediu (P273).
 • Vor fi purtate mănuşi de protecţie (P280G).
 • Eliminarea acestui material şi a ambalajelor se va face prin punctele de colectare a deşeurilor periculoase sau speciale cu potenţial pericol, în conformitate cu normele locale, regionale, naţionale şi/sau internaţionale (P501C).

 

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Generale:

Persoana afectată va fi transportată departe de zona de pericol.

În caz de inhalare:

Persoana afectată va fi scoasă la aer curat, într-o zonă bine ventilată şi va fi menţinută pe cât posibil la căldură.

În caz de contact cu pielea:

Vor fi îndepărtate imediat hainele contaminate.

Pielea afectată va fi spălată imediat cu apă şi săpun din abundenţă si se va clăti cu apă caldă.

În cazul unui contact cu ochii:

Dacă este cazul, vor fi scoase lentilele de contact.

În caz de înghiţire:

Se va clăti gura cu apă din abundenţă. Vor fi administrate câteva doze de cărbune medicinal, înghiţite cu apă din abundenţă. În afara acestor măsuri nu va fi provocată voma şi nu se va introduce nimic altceva în gura persoanei afectate.

Dacă se suspectează o otrăvire se va contacta imediat un medic.

Instrucţiuni pentru medic

Antidot: inhibitor de colinesterază (atropină) administrat sub supraveghere.

 • Adulţi: 2 până la 4 mg de atropină sulfat pe cale IV sau IM la fiecare 5 – 10 minute (până la apariţia semnelor de atropinizare).
 • Copii: 0,5 până la 2 mg în funcţie de vârstă. Pacientul trebuie să rămână sub tratament cu atropină pentru o perioadă mai lungă de timp (24 – 48 de ore) pentru a preveni intoxicaţiile ulterioare datorate resorbţiei întârziate.

 

AMBALAJELE GOALE ŞI SURPLUSUL DE PRODUS

Acestea vor fi eliminate şi distruse în conformitate cu normele locale. În nicio circumstanţă ambalajele nu trebuie refolosite în alte scopuri. Surplusul de produs se diluează în proporţie de 10 la 1 şi se dispersează pe suprafaţa tratată în conformitate cu instrucţiunile de aplicare. Produsul ca atare sau ambalajele goale nu vor fi aruncate astfel încât să contamineze bazine cu peşti, cursuri de apă sau canale de apă. Pentru evitarea rămânerii de produs neutilizat după aplicare se va calcula cu cât mai multă atenţie cantitatea necesară pe baza ariei suprafeţei ce urmează a fi tratată.

 

Compania nu acceptă asumarea de obligaţii în privinţa oricăror prejudicii sau a oricăror efecte

nocive directe ori indirecte ce pot rezulta din transportul, păstrarea şi depozitarea, modul de folosire sau utilizarea metodei de aplicare pentru acest produs.

 

PREZENTARE

Cutii x 150 g, x 500 g, x 1 kg

Saci x 10 kg, x 20 kg

Pachete x 500 g

 

PRODUCĂTOR

BELGAGRI S.A.

Belgia

 

IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR EU ÎN ROMĂNIA

SC PHYLAXIA PHARMAROM SRL

Str. Calea Moinesti nr. 34, 600281

Bacău, jud. Bacău

Tel / Fax: + 40 (0) 234 520 552

phylaxia.romania@gmail.com

 

 

Comanda acest produs

  Numele dvs.

  Adresa de email

  Nume firma

  Telefon

  Alte informatii

  Prin utilizarea acestui formular sunteti de acord cu stocarea si manipularea datelor dvs. pe acest site web.